Vomeronasale - Csató József kiállítása

Csíkok, csuklyák és küklopszok

Csató József legújabb festményein egyre kevesebb a kaktusz, a gitáros indián és a telefonáló nőalak. Persze ezek már mind külön sorozatokat, alkotói korszakokat is fémjeleznek Csató majd egy évtizedes művészi pályáján. Ezen elhíresült motívumok helyét a főként csendéletekként és portrékként definiálható képeken pasztell-színű egzotikus déli-gyümölcsök, kivehetetlen arcú „küklopszok”, csíkos-csuklyás alakok és gomolygó cigaretta füstöt pöfékelő figurák vették át. Egy másik erőteljes váltás is nagyon szembetűnő az új képeken: a Csató által már mesterien uralt zöldes-sárgás-barnás színskála után egy kontrasztosabb, sok kéket és pink-betéteket felvonultató vizualitást alkalmaz, ami finoman fel is forgatja és meg is vadítja eddigi festészetét és annak eszköztárát.

Persze az új képeken a művész sok eddigi festészeti védjegyét továbbra is nagyon pontosan veti be, úgy, mint az egész alakokat sajátos kép-kivágatokban kimetsző képteret, ami itt-ott hiányzó lábú és/vagy fejű szereplőket eredményez. Csató figurái új festményein csak sejtetett, lebegő személyiségek, amik egy redukált attribútum-rendszeren keresztül nyernek identitást, nem pedig a konkrét vonásaik ábrázolása tükrében. Ez sem teljesen új jelenség Csató festészetében, így elmondhatjuk, hogy az új képek egyrészt megőrizték mindazt, ami a művész festészetében alanyinak nevezhető fogás volt eddig, és ezek vegyülnek karneválian egzotikus új kísérleteivel, amiknek új színeket, ennek folyományaként új típusú, feltűnő színvilágú alakokat, és színpompás portrékat köszönhet a művész. Csató figuráit ráadásul most feltűnő módon foltokból építi fel, így a síkszerű alakokat a képtérben leginkább körvonalaik és több-rétegű színes felületeik definiálják és dominálják. Az új képek arról a ritka bátorságról tanúskodnak, hogy egy már beazonosítható képi nyelvvel bíró festő vibrálóan sikeres experimentumokba kezd, és azokat végig is viszi konzekvensen egy egész cikluson keresztül.

Azt, hogy ezt a feltehetően egészen új korszakot majd az új szobanövények, az ananász, a Vajda Lajos portré-struktúra, a csuklyák, a kiöltött nyelvek, a csíkok, vagy a fluoreszkálós színvilág, a fémes háttér fémjelez majd leginkább, az még a jövő zenéje, de az egészen bizonyos, hogy Csató József új ecsetvonásai nagyvonalúbbak, de erőteljesebbek is az eddigieknél. Ezek ráadásul koncentrált struktúrákat alkotnak, a nagyon dús textúrájú képmezőkön, és egy-két nagyon jó erzékkel eltalált „öröm-portrén” kívül nem is válnak túlhangsúlyozott elemekké, vagyis nem csapnak át bestiálisan spaklizott és csöpögtetett technikai megoldásokba. Feltűnő továbbá, hogy Csató képei egyre koncentráltabbak, biztosabbak, de mégis kísérletező kézzel megkomponált nagy vásznak, az eddigi kisebb méretű és inkább egy gesztus által uralt, minimális motívumrendszerrel bíró képei után.

Azt is érdekes megfigyelni, hogy Csató viszonya az egzotikummal is változóban van, mivel ezen festményeibe már nem igazán par excellence egzotikus elemeket helyez, épít be, hanem inkább a saját korát és mikro-környezetét egzotizálja. Néhány képén tetten érhető az is, hogy az „urban culture” városi divathajtásainak kamuflázsmintái is Csató egzotikum-gyűjtésébe, így inspirációs pool-jába is kerültek. Persze Csató portréi ettől továbbra is tagadhatatlanul egzotikusak, hiszen a vélhetően gyerek-fejek, és a mesés füstöt okádó cigarettázó alakok is mind gyakorlatilag maszkká alakulnak a vásznon. A festmények finoman rá is mutatnak a páros portrék új és sajátosan kibogozhatatlan feszültségére, amiket a képeken látható alakok egymásba gabalyodó vonásai sejtetnek. Ez egy másik uralkodó motívum Csató sorozatában, hiszen az alakok látszólagos dominancia-harcban állnak egymással, felülkerekednek egymáson, egyedül maradnak, felülírják egymást, transzformálódnak, feloldódnak. Az elemi kapcsolatok, kapcsolódási pontok foglalkoztatták Csatót ezen képei faunája és flórája megalkotása közben, ami a művészre jellemző abszurd címadásban is kicsúcsosodik, ugyanis mostani a kiállítás a „vomeronasale” címet viseli. Ez a címadás is egy olyan szagló-szervre utal, aminek a működése kutatók előtt sem teljesen világos mind a mai napig, de feltehetően az interperszonális kommunikációban használatos szagjelzéseket azonosítja, így nagy szerepet játszik a különböző érzelmeink kialakításában.

Fenyvesi Áron

Radák Eszter: Négy évszak - ha még egyáltalán van olyan 2017. március
Radák Eszter:
Négy évszak - ha még egyáltalán van olyan
2017. március 22. - április 22.
Király Gábor: Rezervátum 2017. február
Király Gábor:
Rezervátum
2017. február 20. - március 18.
Csató József: Pocket Volcano 2016. március
Csató József:
Pocket Volcano
2016. március 24. - április 13.
Radák Eszter: Fütyül a rigó 2014. szeptember
Radák Eszter:
Fütyül a rigó
2014. szeptember 10. -  27.
Király Gábor: Vendégek 2014. március
Király Gábor:
Vendégek
2014. március 12. - április 9.
Ki a szabadba! 2012. szeptember
Ki a szabadba!
2012. szeptember 6. -  27.
L O O P 2012. május
L O O P
2012. május 23. - június 30.
Made in Wunderland 2012. április
Made in Wunderland
2012. április 3. - 0000.  0.
Nyári István 2012. március
Nyári István
2012. március 6. -  31.
Small Talk 2011. szeptember
Small Talk
2011. szeptember 1. -  28.
Budapest Áramlat 2011. május
Budapest Áramlat
2011. május 27. - 0000.  0.
Papír panoráma 2011. március
Papír panoráma
2011. március 11. - április 30.
Szurcsik József: Ember Embernek 2010. november
Szurcsik József:
Ember Embernek
2010. november 10. -  30.
Korodi Luca: Távol Afrikától 2010. november
Korodi Luca:
Távol Afrikától
2010. november 10. -  30.
A kép képe 2010. szeptember
A kép képe
2010. szeptember 10. -  30.
Cseke Szilárd 2009. szeptember
Cseke Szilárd
2009. szeptember 9. -  30.
Haász Katalin 2009. szeptember
Haász Katalin
2009. szeptember 9. -  30.
Korodi Luca: Örök vadászmezők 2009. február
Korodi Luca:
Örök vadászmezők
2009. február 12. - március 14.
Köves Éva 2007-2008 2009. január
Köves Éva 2007-2008
2009. január 12. - február 6.
Bak Imre és Roters Katharina kiállítása 2008. november
Bak Imre és Roters Katharina kiállítása
2008. november 3. -  26.
Nádler Retrospektív 2008. szeptember
Nádler Retrospektív
2008. szeptember 13. - október 4.
Gábor Áron: Fényfolyamatok 2008. május
Gábor Áron:
Fényfolyamatok
2008. május 29. - június 28.
Három grácia 2008. április
Három grácia
2008. április 16. - május 6.
Arnulf Rainer 2008. február
Arnulf Rainer
2008. február 23. - március 22.
Szurcsik József: Arcadia 2008. január
Szurcsik József:
Arcadia
2008. január 29. - február 29.
Friss Festmény 2007. szeptember
Friss Festmény
2007. szeptember 16. - október 3.