Gábor Áron: Fényfolyamatok

Gábor Áron sorozatokban gondolkodik, melyek összetartozó elemei primer, tiszta üzenetet hordoznak. Festészetét benyomásai alakítják folyamatosan, formanyelvét a szobrászat és a film területén tett kalandozások is alakítják. Első sorozatának fő motívumai a betörhetetlen ösztönállatok, melyek őserőt és szabadságot szimbolizáltak. Az ugyancsak ezeken a képeken alkalmazott örvény motívum az akkori társadalmi rendszer változásának szimbólumaként funkcionált. Fej sorozata az individuum felé fordult világ vizuális lenyomata, míg aranykert sorozatának képei a badacsonyi személyes élmények derrida-i felépítményei.

Kibontva festészetének szimbólumrendszerét láthatjuk, hogy festői korszakait mindig átgondolt, számára tiszta jelentést hordozó szimbólumokból építette fel, mely szimbolika erősen kötődött az empirikus tapasztalás magunkban átírt és önmagunkra vonatkoztatott jelentéstartalmaihoz. Legújabb festészeti programja, fény-folyamatainak szimbólum rendszere egy újabb intellektuális probléma kibontása felé fordult.
A társadalmi lét vonatkozásaitól független és távoli műalkotások a világ szellemi összefüggéseit vizsgálják. A belső világ áramló folyamatait, ahogy azok a külső, személyes élmények hatására alakulnak és változnak, de ezek a változások nem drasztikusak vagy váratlanok, inkább finom átmenetek a tapasztalat tudássá fejlődő útján.
A téma olyannyira foglalkoztatja és leköti, hogy képtelen egyetlen képben megoldani a problémát, ezért lassan fejti ki a komplex rendszer konklúzióját, megvizsgálva minden oldalról, átfolyatva személyes jelrendszerén, így a valaha volt valóság már egy másik valóságdarabra utal. Legújabb anyagának egy-egy képe felnagyítva ugyanolyan struktúrát mutat, mint az egyben látott nagy egész, mintha egy végtelenül komplex fraktál-struktúrát bontanánk atomjaira. Periodikus szerkezetei narráció-szerűen íródnak ki, akárcsak a film nyelvben, ahogy a rendező építi kockáról-kockára a történetet.

A különböző tartalmakat hordozó, szimbolikus színek, formák és gesztusok együttes használata a műalkotás zárt formavilágát, összetett struktúráját eredményezik. A szöveg elején tárgyalt sorozatokban kiteljesedő sajátos, csak rá jellemző, a festő világ látását tükröző motívumrendszert Gábor Áron egy ősi szimbólumrendszerrel teszi konzekvens egésszé.
Az előszeretettel használt szonorikus színek, a vörös, a fekete és a fehér fokozzák a kép terén belüli feszültséget. A fekete és a fehér - mint legősibb élményünk - a nappal és az éjszaka váltakozására utaló stilizált színekként jelennek meg a képeken. A vörös színtartomány különösen fontos Gábor Áron számára, mert mindent ez a szín jelöl, ami az élettel hozható összefüggésbe: a tüzet, a vért, a szerelmet. Ez a három archaikus alapszín a leggyakoribb színösszeállítás a hagyományos kultúrákban, talán ezért van olyan drámai hatása egy festmény terén belül is.

A geometrikusan osztott képteret kígyóként tekeredő gesztusok törik meg, melyek néha csigáknak, örvényeknek, futó kutyáknak, sárkányoknak tűnnek, de vad kakofón ritmusukban mégis szinusz hullámmá állnak össze.
Kompozícióiban feltűnik mindennek az ellentétpárja, így válik a dinamikus és geometrikus motívumrendszer egymást kiegészítő harmonikus elrendeződéssé, a valóság esztétikai visszatükrözésének elvont formájává és arányrendszerévé.
Így teremtődik meg az egyensúly az egymás mellé kerülő ellentétpárok egymást kiegészítő tulajdonsága, a fekete, a fehér és a vörös kulturális beágyazottsága, a geometria és a minden művi szabálytól mentes szabad gesztus, valamint az egész programra értett rész-egész viszonya folytán.

Legújabb festményei előző sorozatainak közvetlen leszármazottai, megérett, kiforrott tapasztalatai. De míg ott a kép tere egy zárt struktúrát alkot, mely megörökíti a látványt, addig legújabb sorozatának képei a végtelen egy fontos részletének kiragadott darabjai, így válik esztétikája az időtlen idő és a végtelen tér esztétikájává.
Gábor Áron szellemisége vetekszik a keleti mesterek eltökélt és állhatatos stílusával, akik a végtelen gyakorlásban látják a tökéletesség felé vezető utat.

Radák Eszter: Négy évszak - ha még egyáltalán van olyan 2017. március
Radák Eszter:
Négy évszak - ha még egyáltalán van olyan
2017. március 22. - április 22.
Király Gábor: Rezervátum 2017. február
Király Gábor:
Rezervátum
2017. február 20. - március 18.
Csató József: Pocket Volcano 2016. március
Csató József:
Pocket Volcano
2016. március 24. - április 13.
Radák Eszter: Fütyül a rigó 2014. szeptember
Radák Eszter:
Fütyül a rigó
2014. szeptember 10. -  27.
Király Gábor: Vendégek 2014. március
Király Gábor:
Vendégek
2014. március 12. - április 9.
Vomeronasale - Csató József kiállítása 2013. szeptember
Vomeronasale - Csató József kiállítása
2013. szeptember 4. - október 1.
Ki a szabadba! 2012. szeptember
Ki a szabadba!
2012. szeptember 6. -  27.
L O O P 2012. május
L O O P
2012. május 23. - június 30.
Made in Wunderland 2012. április
Made in Wunderland
2012. április 3. - 0000.  0.
Nyári István 2012. március
Nyári István
2012. március 6. -  31.
Small Talk 2011. szeptember
Small Talk
2011. szeptember 1. -  28.
Budapest Áramlat 2011. május
Budapest Áramlat
2011. május 27. - 0000.  0.
Papír panoráma 2011. március
Papír panoráma
2011. március 11. - április 30.
Szurcsik József: Ember Embernek 2010. november
Szurcsik József:
Ember Embernek
2010. november 10. -  30.
Korodi Luca: Távol Afrikától 2010. november
Korodi Luca:
Távol Afrikától
2010. november 10. -  30.
A kép képe 2010. szeptember
A kép képe
2010. szeptember 10. -  30.
Cseke Szilárd 2009. szeptember
Cseke Szilárd
2009. szeptember 9. -  30.
Haász Katalin 2009. szeptember
Haász Katalin
2009. szeptember 9. -  30.
Korodi Luca: Örök vadászmezők 2009. február
Korodi Luca:
Örök vadászmezők
2009. február 12. - március 14.
Köves Éva 2007-2008 2009. január
Köves Éva 2007-2008
2009. január 12. - február 6.
Bak Imre és Roters Katharina kiállítása 2008. november
Bak Imre és Roters Katharina kiállítása
2008. november 3. -  26.
Nádler Retrospektív 2008. szeptember
Nádler Retrospektív
2008. szeptember 13. - október 4.
Három grácia 2008. április
Három grácia
2008. április 16. - május 6.
Arnulf Rainer 2008. február
Arnulf Rainer
2008. február 23. - március 22.
Szurcsik József: Arcadia 2008. január
Szurcsik József:
Arcadia
2008. január 29. - február 29.
Friss Festmény 2007. szeptember
Friss Festmény
2007. szeptember 16. - október 3.