Haász Katalin a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa!

A festő saját empirikus megismerését, a természetről alkotott belső képét koncentrált jellé sűríti művészetében, amelynek alapmotívuma – és Haász festészetének elidegeníthetetlen jele – a mőbiusz szalag. Olyan zárt és véges egzakt rendszer ez, amelyben topológiai feszültség és matematikai merevség rejlik, de a jel geometrikus absztrakciójának tényén túllépve, Haász a szemmel nem látható valóság tömör megfogalmazását adja vele.

Amíg a geometrikus testeket általában határozott kontúrok, és nehéz tömörség jellemzi, Haász szimbólumai könnyed, kecses és lágy metamorfózison mennek keresztül.

Legutóbbi kutatásai a napóraként használt mőbiusz szalag árnyékának vetületi képére koncentrált, ösztöndíja alatt is ezen kutatásait folytatja.