AHOL OTTHON VAGYOK..., TÁJ, VÁROS, ENTERIŐR

A Magyar Köztársaság Nagykövetségének berlini kiállítótermében a Virág Judit Kortárs Galéria négy művésze mutatkozik be. A kiállítás hagyományos olaj-vászon technikával készült festményeken és egy látványos festményinstalláción keresztül kínál válaszokat a városi ember tájhoz és otthonhoz fűződő kérdéseire.

Radák Eszter tapasztalt festőművész, a Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettese. Tanult esztétikát, intermédia szakra járt, festészetből doktorált. eEnteriőrjei otthonok különböző tereibe engednek bepillantást a csak rá jellemző sajátos, az olajfestéket ecsettel borzoló festői módszeren és a síknak ható speciális perspektíván keresztül. Témáit sokszor meríti saját környezetéből, máskor fiktív terek elképzelt tárgyi mikrokozmoszát veti vászonra.

Sipos Eszter Derkovits Gyula ösztöndíjjal jutalmazott Képben élve című festményinstallációja több formázott részből összeálló komplex műegyüttes, amelyen keresztül egy elképzelt személyes térbe nyerünk bepillantást.

Tóth Angelika, az idén ugyancsak Dekovits Gyula ösztöndíjjal jutalmazott fiatal festőnő munkái a sosem pihenő, mindig változó nagyvárosról szólnak. Friss, mai témáit laza, expresszív ecsetkezeléssel jeleníti meg.

Verebics Katalin kollázs-festményei a természet nyugalmát kereső ember személyes tájélményeit jelenítik meg. Önfeltáró kollázs-festményein általában önmagát ábrázolja.

AHOL OTTHON VAGYOK..., TÁJ, VÁROS, ENTERIŐR - 1 AHOL OTTHON VAGYOK..., TÁJ, VÁROS, ENTERIŐR - 2 AHOL OTTHON VAGYOK..., TÁJ, VÁROS, ENTERIŐR - 3